שיפוץ כורסה ישנה

שכשמצאתי אותה היתה כזאת
ועכשיו היא כזאת


עכשיו ממשיכים לפריט הבא