שמיכות לתינוקות בצבעים חמים

בכל פעם שאני מחליטה לתפור סט בצבעים הנ''ל, הלב שלי מחסיר פעימה...מפני שיש מי שמשנן לי בקביעות ,שתינוקות אמורים להשתמש אך ורק בצבעי פסטל,אבל אני לא מצליחה להתגבר על היצר הזה שבתוכי ועל אהבתי הגדולה לשילובים מהסוג הזה ומדי פעם ''משחררת לאויר העולם'' מן יצירה שכזאת ומסתבר שיש עוד רבים שאוהבים את זה ,מפני שתמיד זה ''נחטף'' מהמדפים ולא מספיק לעמוד ולצבור אבק !!!